Anthology

Slovník definuje antológiu ako „súbor umeleckých diel, ktoré majú podobnú formu alebo predmet, často považované za najlepšie“.

Predajne