Realizovaná rekonštrukcia bývalého závodu AB Kozmetika

V roku 2019 sme začali rekonštrukciu bývalého závodu AB kozmetika.