Technický skúšobný ústav | Piešťany

Rekonštrukcia vstupnej haly TSU. Projekt revitalizácie vstupnej haly a vytvorenie nových rokovacích miestností pre TSU.


Hlavný projektant: Ing. Arch. Csaba Ambrus


Návrh interiéru – štúdio MAUKŠ